Intop Zorgsector

Intop Zorgsector is gevestigd in Hilversum en bestaat uit de volgende onderdelen:

Intop EVC
Intop EVC voert onder toezicht van Testudo werkzaamheden uit met betrekking tot EVC-trajecten voor de EVC-standaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.

Intop EVC rapporteert aan het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Intop Mediation Toets
Intop Mediationtoets neemt in opdracht van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de examens af. Het behalen van het theorie-examen en het assessment gelden als voorwaarden om tot het MfN-register te worden toegelaten.

Intop Mediationtoets is ISO 9001 gecertificeerd, erkend door de Examenkamer, lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) en aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Daarnaast heeft Intop Mediationtoets een CRKBO erkenning.

Intop Mediationtoets staat onder toezicht van een onafhankelijke Examencommissie.

Intop Zorgsector
Intop Zorgsector is een dienstverlenende organisatie op het gebied van kennisoverdracht, opleidingen, examinering en toetsing.

De scope van Intop Zorgsector is het organiseren van opleidingen en het vaststellen van kennisniveaus, respectievelijk vakbekwaamheden door middel van toetsen en/of examens.

Intop Zorgsector is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Tevens is Intop Zorgsector lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

De opleidingen en cursussen van Intop Zorgsector zijn geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Scroll naar top