EVC - stappenplan

1. Voorlichting
Via de telefoon, de mail en natuurlijk via de website kun je je voor laten lichten over de EVC-procedure en in het bijzonder over het SKJ-traject. Je kunt aan de hand van de checklist aanmelding zelf nagaan of je in aanmerking komt voor het traject. Gemiddeld duurt het 80 uur om het gehele traject te doorlopen. De doorlooptijd is maximaal twee jaar.

2. Intake
Als je besluit het SKJ-traject aan te willen gaan meld je je aan via het aanmeldformulier. Er zal dan zo snel mogelijk een intakegesprek gepland worden. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor het traject, er wordt aan je uitgelegd hoe het digitale portfolio werkt en waar mogelijk kan er al besproken worden welke casussen je eventueel in kunt zetten. Ook wordt uitgelegd hoe je uiteindelijk aan je Ervaringscertificaat komt. De kosten voor het intakegesprek vind je in de tarievenlijst. Indien je start met het EVC traject dan wordt er een EVC overeenkomst gesloten waarbij rechten en plichten zijn uitgelegd.

3. Portfolio samenstellen
Als je start met het traject ontvang je een persoonlijke inlogcode waarmee je toegang hebt tot je digitale portfolio. In dit portfolio laat je aan de hand van casusbeschrijvingen en bewijsstukken zien dat je de zes deskundigheidsgebieden die je moet beheersen voor de SKJ-registratie ook daadwerkelijk beheerst. Tijdens dit proces heb je de mogelijkheid vragen te stellen aan je begeleider. Je begeleider kan je op weg helpen als je het even niet meer weet, hij of zij kan je werk van feedback voorzien en hij of zij kan je eventuele vragen beantwoorden.

4. Beoordelen
Als je het digitale portfolio helemaal naar je tevredenheid hebt gevuld sluit je het af. Je begeleider adviseert je hierover. Al jouw documenten gaan vervolgens naar een tweetal assessoren. De vakinhoudelijke assessor zal je portfolio beoordelen op de wijze waarop je je beheersing van de gedragsindicatoren aantoont. De onderwijskundig assessor beoordeelt of hetgeen je hebt aangeleverd het benodigde hbo-niveau laat zien.

5. Criterium gericht interview (CGI)
Als beide assessoren je portfolio helemaal hebben beoordeeld volgt een criterium gericht interview (CGI). Tijdens dit interview stellen de assessoren vragen waarmee je extra toelichting kan geven op wat je eerder geschreven hebt. Soms is het nodig om nog wat meer aandacht te schenken aan bijvoorbeeld 2 of 3 deskundigheidsgebieden. Soms mist de onderwijskundig assessor nog net de overtuiging dat je het hbo-niveau beheerst. Door met je in gesprek te gaan kunnen de ontbrekende stukjes gevonden worden of kan blijken dat je (nog) niet volledig voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de SKJ registratie.

6. Uitreiking Ervaringscertificaat
Na de beoordeling van je portfolio en het criterium gericht interview ontvang je het Ervaringscertificaat. Dit Ervaringscertificaat omvat de rapportage en een aanbeveling. Als blijkt dat je 80% van alle gedragsindicatoren beheerst, kun je dit teruglezen in de aanbeveling. Je krijgt het Ervaringscertificaat uitgereikt op het kantoor van Intop EVC of het wordt je aangetekend opgestuurd. Het Ervaringscertificaat kun je laten verzilveren tot een vakbekwaamheidsbewijs. Met dit bewijs kun je je ten slotte laten registeren in het SKJ-register.

Uit de aanbeveling kan ook blijken dat je nog niet aan 80% beheersing van de geëiste indicatoren voldoet. In dat geval lees je terug wat je zou kunnen doen om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

7. Evaluatie
Na afloop van het EVC-traject vragen we je het traject te evalueren. Ook is het mogelijk om met een medewerker van Intop EVC een evaluatiegesprek te hebben waarbij je kunt aangeven wat je prettig vond gaan of wat beter had gekund.

Kwaliteitshandboek
Intop EVC heeft haar werkzaamheden uitgeschreven in een kwaliteitshandboek. Voor kandidaten die met het EVC-procedure bezig zijn is het mogelijk dit handboek in te zien

Scroll naar top