Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Intop EVC, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30148060.

Deze versie van het privacy statement is gemaakt op 15 september 2020. De meest recente versie staat op www.intopevc.nl.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om;

·         Met u te communiceren;
·         Een identiteitscontrole uit te voeren om u toegang te geven tot uw intakegesprek/CGI;
·         Indien u uw ervaringscertificaat heeft behaald worden uw persoonsgegevens hierin verwerkt.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van iedereen die zich via www.intopevc.nl inschrijft voor een intakegesprek.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Via www.intopevc.nl schrijft u zich in voor een intakegesprek. Hierbij vult u uw contactgegevens in; uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Om in te schatten of u in aanmerking komt voor een EVC-traject dient u ook uw Curriculum Vitae toe te voegen.

Indien u in aanmerking komt voor een EVC-traject wordt een EVC-overeenkomst met u gesloten. Vervolgens krijgt u toegang tot een persoonlijke ePortfolio omgeving. De dossiers die u toevoegt zijn inzichtelijk voor de portfoliobegeleider en de assessoren.

In het dossier voegt u tevens een kopie legitimatiebewijs toe (voor en achterkant). Dit legitimatiebewijs dient u tevens te tonen bij het CGI.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden na het behalen van het EVC traject gedeeld met het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Hoe gaan we met persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens en resultaten van het EVC-traject worden zorgvuldig bewaard. De dossiers worden maximaal 5 jaar bewaard. De persoonsgegevens, facturen en correspondentie worden maximaal 25 jaar bewaard.

Binnen Intop EVC kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en daartoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 

Recht op inzage

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien dan kunt u contact opnemen door een e-mail aan ons te sturen (info@intopevc.nl).

Recht op rectificatie en aanvulling

Indien u uw persoonsgegevens wilt corrigeren kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven (info@intopevc.nl).

Recht op vergetelheid

Door het deelnemen aan een EVC traject heeft u tijdens het ondertekenen van de EVC overeenkomst ingestemd dat uw persoonsgegevens worden bewaard en doorgegeven aan het Nationaal Kenniscentrum EVC. U heeft het recht om te vragen om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@intopevc.nl.

Scroll naar top